گروه کوهنوردی سیراندیشان فعالیت خود را مجدد آغاز کرد

۲۲/۰۶/۱۳۹۹

ورزشی

با سلام 

از این هفته گروه سیراندیشان فعالیت خود را مجدد آغاز می کند.

جدیدترین کتاب صمد بهرنگی در سیراندیشان یافت شد

۰۵/۰۵/۱۳۹۹

علمی- پژوهشی, فرهنگی هنری

جدیدترین کتاب صمد بهرنگی در سیراندیشان یافت شدجدیدترین کتاب صمد بهرنگی در سیراندیشان یافت شد

نوشته شماره سوم

۰۵/۰۵/۱۳۹۹

علمی- پژوهشی, ورزشی

نوشته شماره سومنوشته شماره سومنوشته شماره سومنوشته شماره سومنوشته شماره سومنوشته شماره سوم

سیراندیشان به سیر اندیشمندان پیوست

۰۴/۰۵/۱۳۹۹

علمی- پژوهشی

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

دسته بندی مطالب